Produksjon

Produksjonen skjer ved våre fabrikker i Kälarne och Ludvika.

Produksjonsprosessen steg for steg:

Råvaren
Råvaren
Bare svensk kvalitets furu blir høstet mellom 59 og 65 breddegrader. 

Råvaren kommer fra Rundvirke Skog AB

 

Kontroll og utvalg
Samtlige trær inspiseres/merkes innen høsting.
Kontroll og utvalg
Barking
Barking
For beste trevirke barkes hver stolpe umiddelbart etter ankomst til produksjonsanlegget.
Lufttørking/kunsttørking
Stolpene blir stablet umiddelbart etter debarking i stabler for luft tørking i ca 1 år, eller de er tørket i vår spesialbygde tørkeanlegg i ca tre dager.
Konsttorkning
Skaving
Skaving
Når fuktighetsinnholdet av trevirke understiger 28% er stolpene impregnering tørre. For å fjerne harpiks og få fin overflate dreies 3-5 mm av ytterved bort. Denne prosedyren forsikrer også at inntrengningeffekten av impregneringen til kjernen vil være tilstrekkelig.
Klassifisering og merking
Klassifisering og merking
Impregnering
Impregnering
Stolpene Impregneres med kreosotolje som er et destilat av steinkulltjære eller et kobber-basert metallsalt i samsvar med alle aktuelle standarder.
Kontroll
Etter impregnering kontrolleres inntregningen og opptak av impregneringsmiddel.
Kontroll
Lager/Leverans
Lager/Leveranse
Vi har hele tiden ca 125-150000 stolper på lager og service døgnet rundt for beredskap oppdrag. Vi arrangerer levering med bil eller båt.
Kraftledningsstolpe
Produsert etter alle nødvendige standarder. Lengder fra 8 m t.o.m. 23 m.
Kraftledningsstolpe
Telefonledningstolpe
Telefonledningstolpe
Produsert etter alle nødvendige standarder. Lengder fra 7 m t.o.m. 12 m.