Miljø & kvalitet

Rundvirke Poles AB er medlem av den Svenska Träskyddsföreningen og Western European Institute of Wood Preservation (WEI).

Kontroll

I Stab Suecia AS og Rundvirke Poles AB er hele tiden opptatt av å kunne levere det beste produktet til våre kunder. Derfor har vi gode kvalitetsrutiner. For hver kok som impregneres hos Rundvirke Poles AB tas det ut 13 stolper til kontroll av inntrenging av kreosotolje. I henhold til dagens NTR-standard skal minst 10 av stolpene vise fullgod inntrenging. Skulle det vise seg at det er mindre enn 10 stolper som godkjennes, kontrolleres hver stolpe og de med ufullstendig impregnering forkastes. I enkelt tilfeller, for eksempel ved impregnering av Douglas Fir, kontrolleres alle stolpene. Minst en gang i uken kontroller vi i eget laboratorie opptak av impregneringsmiddel.

Internkontroll er et stort fokusområdei vår produksjon, som må oppfylle vår ISO-sertifisering, samt eksterne kontrollorganer som vi har knyttet til oss for å forsikre oss om av vi til en hver tid leverer et produkt som er av markedets beste.

Sertifikater

Rundvirke Poles er kvalitetssertifisert etter ISO 9001 og miljøsertifisert i henhold til EN ISO 14001. Selskapet er også kvalifisert som leverandør til det nordiske energisektoren Sellihca og til skandinaviske transport verktøyene under Trans Q.

Standard – Kvalitet

Våre produkter er produsert i samsvar med de mest vanlige standardene

 

Språk Standarder
Norske/Svenske/Danske NTR Dokument nr 1 og 3:2011
Amerikansk AWPA C4
ANSI 05.1a-2003
ANSI 05.1-2002
Britiske BS 1990:Part 1:1984
BS 144:1997
Tyske DIN 48350
Franske NF C67-100
Svenske SS-EN 50425  (1-45kv)
SS-EN 50341  (>45kv)
EBR Impregnerade trästolpar IN063
Europa EN 14229