RVP Repellent – Fremtidens stolpe

Som en del av miljøstrategien for Stab Suecia AS og Rundvirke Poles AB, har vi over en periode på 15 år forsket og utviklet et miljøvennlig alternativ til kreosot.

Resultatet har blitt RVP Repellent, en alternativ impregneringsmetode med en blanding av vegetabilske og mineralske oljer.

Stolpen impregneres først med tradisjonelt saltmiddel med økt konsentrasjon av impregneringsmiddel, før den behandles med RVP Repellent. Dette gir en stolpe med samme levetid som en tradisjonell kreosotstolpe men uten farlige PHA-forekomster.

En stolpe behandlet med RVP Repellent har en tørr overfalte, er luktfri og er klatrevennlig uansett temperatur. Det kreves ingen tiltak for lagring av en stolpe med RVP Repellent da den ikke har noen form for avrenning til grunn eller sjenerende lukt.

RVP Repellent leveres i alle dimensjoner og man kan bruke nøyaktig samme utstyr som en i en tradisjonell trestolpe.

Noen av våre kunder som bruker RVP Repellent i sitt nett:

Dokumenter

Sikkerhetsdatablad

Livssyklus analyse av ledningstolper