Fabrikker

Rundvirke Poles har to fabrikker for det norske markedet med topp moderne anlegg. Begge fabrikkene er utstyrt blandt annet høyteknologitørke for stolper og komplett mottak for kasserte stolper og annet impregnert materiale.  Produskjonskapasiteten

på de to anleggene utgjø årlig tilsammen ca. 250 000 stolper. Både lavspent-, høyspent- og telestolper.

Ludvika

Ludvika
Fabrikken er lokalisert ca 220 km nordvest for Stockholm. Produksjonen startet i 1925 og har vært kontinuerlig modernisert til å være en av de mest effektive anleggene i Europa.

Kälarne

Kälarne
Fabrikken. ligger ca 100 km øst for Østersund, på høyde med Trondheim Produksjonen startet i 1996 og er en av de mest moderne stolpefabrikker i Europa.

Kälarne fabrikken Ludvika fabrikken