Historie

Stab Suecia AS er en del av Borgen konsernet som har lange og dype tradisjoner innenfor foredling av trevirke. Borgen konsernets eldste foretning er fra så langt tilbake som 1889. Dette gjør oss til et av de eldste impregneringsverkene i Europa. I dagens produksjonslinje er det vårt impregneringsverk i Ludvika, som ble etablert i 1924, som er det eldste. Heller ikke i impregneringsbransjen har utviklingen stått stille og vi har hele tiden lykkes med å ligge i fremste rekke når det kommer til utvikling av impregneringsmetoder og impregneringsmiddel. Dette nyter vår kunder og sluttbrukere godt av i dag.

Borgen konsernet var eid av Åke Wiberg-stiftelsen, som delte ut sitt årlige overskuddet hovedsaklig til medisinsk forskning. I 2013 kjøpte våre mangeårige konsernsjef, Tommy Karlsson, konsernet ut av stiftelsen. I tillegg til å være konsernsjef for Borgen, er Karlsson også styreformann i Stab Suecia AS.

Stab Suecia AS så dagens lys 1. november i 1991, med da Einar Olsen som daglig leder. Einar Olsen hadde fra før flere år innenfor impregneringsbransjen og hadde av denne grunn et godt kjennskap til både markedet og produktene. Gjennom mange år møysommelig arbeid har Stab Suecia AS opparbeidet seg til å bli den ledende tilbyderen av alle typer impregnert trevirke. I 2010 gikk Stab Suecia AS over i en ny fase da Einar Olsen gikk av med pensjon og Vegar Røste-Olsen tok over som daglig leder. Med Vegar Røste-Olsen i lederposisjon har Stab Suecia AS fortsatt sin utvikling og vi ser på fremtiden med meget positive øyne og ønsker å møte markedet med en ydmyk og lyttende fremtoning slik at vi i samarbeid kan finne frem til tilfredsstillende løsninger for alle parter.