Produkter

Kreosotimpregnert stolper:

Stabstolper er impregnert med kreosotolje etter NTR klasse A med full inntregning og opptagning i hele stolpen på 110 kg pr m3 yteved. Stabstolpen leveres i lavspent fra 7m til 14 m og fra 8 meter til 23 m med alle standardiserte jordbåndsdiameter

Saltimpregnert stolpe:

Stolper impregnert med krom- og arsenikkfritt saltmiddel Tanalith E7 i hele stolpen. Saltstolpene leveres i lengder fra 7m til 14 m kl I & II på lavspent og fra 8m til 20m høyspent med alle standardiserte jordbånddiameter.

Rundvirke Lifecycle

Ved våre fabrikker i Ludvika og Kälarne har vi mottak av utrangerte stolper. Gjennom vår logistikksamarbeidspartner tilbyr vi våre kunder å hente de utrangerte stolpene og levere dem til egnede avfallmottak for spesialavfall.